sốt đất đặc khu - các bài viết về sốt đất đặc khu, tin tức sốt đất đặc khu

Chặn sốt đất đặc khu: Quyết định khiến dân đầu cơ lo sợ

Để ngăn tình trạng sốt ảo, có huyện còn trục xuất 13 sàn giao dịch không đủ điều kiện ra khỏi huyện.

Theo dõi Pháp Luật Plus