Pháp Luật Plus - sông Tô Lịch - các bài viết về sông Tô Lịch, tin tức sông Tô Lịch

sông Tô Lịch - các bài viết về sông Tô Lịch, tin tức sông Tô Lịch

Xả triệu mét khối nước vào sông Tô Lịch - như muối bỏ biển?

Xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra khu vực này. Tuy nhiên, việc xả nước này bị cho là chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus