sông Tô Lịch - các bài viết về sông Tô Lịch, tin tức sông Tô Lịch

Sông Tô Lịch, Hồ Tây ra sao sau 1 năm thí nghiệm công nghệ Nhật Bản?

Sau 1 năm thí điểm Công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, tại khu thí điểm Hồ Tây bây giờ nước vẫn trong, cá sống tốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus