Sông Thu cũ - các bài viết về Sông Thu cũ, tin tức Sông Thu cũ

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án bên sông Hàn của Tổng Công ty 319

Bộ Quốc phòng đang thanh tra dự án “Khu nhà ở để bán và trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ, văn phòng”, Tổng Công ty 319 làm chủ đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus