SÔNG MÊ KÔNG - các bài viết về SÔNG MÊ KÔNG, tin tức SÔNG MÊ KÔNG

Giờ có thể lội bộ băng Mekong qua Lào!

Đây là chia sẻ của người Thái khi đọc tin Mekong đoạn qua Chiang Khan trơ đáy, vừa sau khi thuỷ điện Saraburi vận hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus