Pháp Luật Plus - sông đà - các bài viết về sông đà, tin tức sông đà

sông đà - các bài viết về sông đà, tin tức sông đà

Chân dung “Sông Đà 7” của đại gia Nguyễn Mạnh Thắng

Mức độ giàu có của ông chủ công ty “Sông Đà 7” - đại gia Nguyễn Mạnh Thắng. Vậy “Sông Đà 7” và đại gia Nguyễn Mạnh Thắng giàu đến đâu?

Theo dõi Pháp Luật Plus