sông Chảy - các bài viết về sông Chảy, tin tức sông Chảy

Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng và sông Chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai

Đang xuất hiện lũ lớn ở cấp báo động 2 trên sông Hồng và sông Chảy đoạn qua thành phố Lào Cai và huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Theo dõi Pháp Luật Plus