Pháp Luật Plus - sông Chảy - các bài viết về sông Chảy, tin tức sông Chảy

sông Chảy - các bài viết về sông Chảy, tin tức sông Chảy

Quảng Bình: Dự án của Phù Sa Đỏ muốn tiếp tục phải có sự thỏa thuận!

Đó là khẳng định một lãnh đạo Sở ở Quảng Bình, khi có dư luận xôn xao việc UBND tỉnh này chấp thuận chủ trương một dự án trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus