sông Cầu Đông - các bài viết về sông Cầu Đông, tin tức sông Cầu Đông

"Cấm sông", truy tìm cá sấu bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Cùng với quá trình truy tìm con cá sấu, các hoạt động trên sông Cầu Đông kéo dài khoảng 1 km được cấm để đảm bảo an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus