Pháp Luật Plus - Sông Cấm - các bài viết về Sông Cấm, tin tức Sông Cấm

Sông Cấm - các bài viết về Sông Cấm, tin tức Sông Cấm

Chưa trục vớt được sà lan nghìn tấn chìm trên sông Cấm

Đến chiều ngày 29/11, chiếc sà lan bị tàu chở dầu đâm chìm tại trên sông Cấm (TP. Hải Phòng) vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành trục vớt.

Theo dõi Pháp Luật Plus