Sơn Trà Ocean View - các bài viết về Sơn Trà Ocean View, tin tức Sơn Trà Ocean View

Dự án Sơn Trà Ocean View có gì thay đổi sau khi tái khởi động

Sau khi tái khởi động trở lại, dự án Sơn Trà Ocean View sẽ có mức tổng đầu tư từ 17 triệu USD lên con số 40 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus