Pháp Luật Plus - Sơn la - các bài viết về Sơn la, tin tức Sơn la

Sơn la - các bài viết về Sơn la, tin tức Sơn la

Cách chức vụ trong Đảng đối với cán bộ có con được nâng điểm

UBKT tỉnh ủy Sơn La đã ra quyết định cách hết chức trong Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

Theo dõi Pháp Luật Plus