Sở Y tế TP HCM - các bài viết về Sở Y tế TP HCM, tin tức Sở Y tế TP HCM

Không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh VTM Mega Gangnam bị phạt gần 150 triệu đồng

Xử phạt vi phạm hành chính đối với VTM Mega Gangnam gần 150 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus