Sở Y tế - các bài viết về Sở Y tế, tin tức Sở Y tế

TP.HCM hoán cải 225 xe khách thành xe vận chuyển bệnh nhân nặng

225 xe 15 chỗ sau khi được hoán cải thành xe hỗ trợ y tế sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân Covid-19 nặng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1