Sở Y tế - các bài viết về Sở Y tế, tin tức Sở Y tế

Sở Y tế Khánh Hòa ra văn bản thu hồi nước súc miệng không đạt chất lượng

Sở Y tế Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị thu hồi sản phẩm Nước muối Vĩnh Phúc Smiles vì không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật.

Theo dõi Pháp Luật Plus