Pháp Luật Plus - Sở Y tế - các bài viết về Sở Y tế, tin tức Sở Y tế

Sở Y tế - các bài viết về Sở Y tế, tin tức Sở Y tế

Có nhiều dấu hiệu oan sai trong việc truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế Long An?

"Ông Liêm đã nộp rất nhiều đơn khiếu nại, tố cáo các cá nhân, đơn vị có tác động làm thay đổi hồ sơ vụ án nhưng không được trả lời".

Theo dõi Pháp Luật Plus