Pháp Luật Plus - Sở y tế Nghệ An - các bài viết về Sở y tế Nghệ An, tin tức Sở y tế Nghệ An

Sở y tế Nghệ An - các bài viết về Sở y tế Nghệ An, tin tức Sở y tế Nghệ An

Phạt hành chính, thu hồi giấy phép phòng khám đa khoa Vinh

Quá trình thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, Sở Y tế Nghệ An đã ra quyết định thu hồi giấy phép đối với phòng khám đa khoa Vinh.

Theo dõi Pháp Luật Plus