Sở Y tế Lạng Sơn - các bài viết về Sở Y tế Lạng Sơn, tin tức Sở Y tế Lạng Sơn

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Quan buông lỏng quản lý thu, chi ngân sách

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Văn Quan thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi vượt tiêu chuẩn trong phụ cấp chống dịch covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus