Pháp Luật Plus - Sở Xây dựng TP HCM - các bài viết về Sở Xây dựng TP HCM, tin tức Sở Xây dựng TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM - các bài viết về Sở Xây dựng TP HCM, tin tức Sở Xây dựng TP HCM

Bao giờ xử lý 17 công trình xây dựng vi phạm tại phường Thảo Điền?

Liên quan đến 17 công trình xây dựng vi phạm tại phường Thảo Điền, Chủ tịch UBND quận 2 (TP. HCM) cho biết sẽ kiên quyết xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus