Pháp Luật Plus - Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, tin tức Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, tin tức Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk

Khu sinh thái xây không phép: Vì sao 'voi chui lọt lỗ kim?

Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận: Không công trình nào có giấy phép xây dựng trong tất cả các hạng mục trong khu du lịch sinh thái Không Gian Xưa.

Theo dõi Pháp Luật Plus