Sở Xây Dựng - các bài viết về Sở Xây Dựng, tin tức Sở Xây Dựng

Danh sách 17 dự án BĐS tại Đà Nẵng cho phép người nước ngoài được sở hữu

Đà Nẵng công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại cho phép và không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Theo dõi Pháp Luật Plus