Sở Xây Dựng - các bài viết về Sở Xây Dựng, tin tức Sở Xây Dựng

Đà Nẵng: Chuẩn bị các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Yêu cầu các đơn vị tập trung theo dõi, chuẩn bị phương tiện xử lý những vị trí xung yếu về thoát nước, đã bị ngập úng trong cơn bão số 5.

Theo dõi Pháp Luật Plus