Sở Tư pháp Tây Ninh - các bài viết về Sở Tư pháp Tây Ninh, tin tức Sở Tư pháp Tây Ninh

Sở Tư pháp Tây Ninh đẩy mạnh phổ biến pháp luật tới người dân

Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh chủ động triển khai tuyên truyền pháp luật phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.

Theo dõi Pháp Luật Plus