sở tư pháp - các bài viết về sở tư pháp, tin tức sở tư pháp

Đồng Nai: Đơn giản thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi cho trẻ em

Thời gian thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh không quá 5 ngày, thời hạn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là: 3 ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus