sở tư pháp - các bài viết về sở tư pháp, tin tức sở tư pháp

Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả công tác hoạt động cải cách tư pháp từ các cấp cơ sở

Thông qua các hoạt động tư pháp từ các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới, thiết thực, góp phần đáng kể vào công tác CCTP.

Theo dõi Pháp Luật Plus