sở tư pháp - các bài viết về sở tư pháp, tin tức sở tư pháp

Tây Ninh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ông Nguyễn Thành Lũy, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1