SỞ TNMT BẮC GIANG - các bài viết về SỞ TNMT BẮC GIANG, tin tức SỞ TNMT BẮC GIANG

Dự án làng nghề Mai Hương: Chi Cục quản lý đất đai chịu trách nhiệm gì trong việc tham mưu trái luật?

Dự án làng nghề Mai Hương tại huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã bị Thanh tra tỉnh Bắc Giang chỉ rõ hàng loạt sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus