Pháp Luật Plus - sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh - các bài viết về sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh, tin tức sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh

sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh - các bài viết về sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh, tin tức sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc ninh

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Bí thư Thường trực Thành ủy Từ Sơn làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1