Pháp Luật Plus - SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG - các bài viết về SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG, tin tức SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG - các bài viết về SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG, tin tức SỞ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Đà Nẵng: Xuất hiện tài khoản Facebook giả mạo Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng thông báo về tài khoản Facebook Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng (@SoGiaoDucDaNang) mạo danh Sở GD-ĐT đăng tin tuyển sinh và tin giáo dục

Theo dõi Pháp Luật Plus