sơ thẩm - các bài viết về sơ thẩm, tin tức sơ thẩm

Tây Ninh: Hợp đồng chuyển nhượng đất bị vô hiệu vì khoản nợ không liên quan

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của anh Cường được công chứng, chỉnh lý, cập nhập theo đúng quy định nhưng vẫn bị tuyên vô hiệu vì khoản nợ không liên quan.

Theo dõi Pháp Luật Plus