sơ thẩm - các bài viết về sơ thẩm, tin tức sơ thẩm

Đương sự chết trong quá trình xét xử sơ thẩm của vụ án dân sự thì giải quyết như thế nào?

Tranh chấp về tài sản và không có yếu tố nhân thân, do đó quyền và nghĩa vụ của chị B trong trường hợp này là có thể chuyển giao.

Theo dõi Pháp Luật Plus