Pháp Luật Plus - sơ tán - các bài viết về sơ tán, tin tức sơ tán

sơ tán - các bài viết về sơ tán, tin tức sơ tán

Cháy kho hàng gần ký túc xá, sinh viên phải sơ tán

Cháy lớn ở kho hàng rộng hơn 1.000 m2 ở quận 11, cạnh ký túc xá Đại học Sư phạm TP HCM, hàng trăm sinh viên phải sơ tán.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1