sơ tán - các bài viết về sơ tán, tin tức sơ tán

Đà Nẵng gấp rút sơ tán hơn 140.000 người theo kịch bản bão gió cấp 12 - 13

Ngày 14/11, bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền, với gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, mực nước biển và sóng biển dâng cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus