Pháp Luật Plus - sơ tán khán giả - các bài viết về sơ tán khán giả, tin tức sơ tán khán giả

sơ tán khán giả - các bài viết về sơ tán khán giả, tin tức sơ tán khán giả

Sập trần nhà hát, ít nhất 4 khán giả phải nhập viện

Nhà hát Piccadilly của London, Anh, đã phải sơ tán khán giả sau khi một mảng trần của nhà hát bị sập trong khi hoạt động biểu diễn đang diễn ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus