Sở Tài nguyên và Môi trường - các bài viết về Sở Tài nguyên và Môi trường, tin tức Sở Tài nguyên và Môi trường

Đà Nẵng: Gia hạn thời gian thuê đất khu vực ngoài khu công nghiệp theo hiện trạng

UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản số 5749/UBND-STNMT về việc gia hạn thời gian thuê đất đối với các khu đất cho thuê theo hiện trạng (ngoài khu công nghiệp).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1