Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng - các bài viết về Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tin tức Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06/05

Trong ngày 6/5/2019, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus