Pháp Luật Plus - sở tài chính - các bài viết về sở tài chính, tin tức sở tài chính

sở tài chính - các bài viết về sở tài chính, tin tức sở tài chính

Bà Nguyễn Thị Nga, vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang làm việc với UBKT Trung ương

UBKTTW có làm việc với bà Nguyễn Thị Nga, chuyên viên Sở Tài chính (vợ ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết