Sở Quy hoạch- Kiến trúc - các bài viết về Sở Quy hoạch- Kiến trúc, tin tức Sở Quy hoạch- Kiến trúc

Sai sót trong quy hoạch, một doanh nghiệp kêu cứu Chủ tịch Thành phố Hà Nội

Cùng một giải đất, UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt cho Dự án đường sắt, lại tiếp tục phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty...?.

Theo dõi Pháp Luật Plus