Pháp Luật Plus - Sở Nội vụ - các bài viết về Sở Nội vụ, tin tức Sở Nội vụ

Sở Nội vụ - các bài viết về Sở Nội vụ, tin tức Sở Nội vụ

Đắk Lắk: Trình Sở Nội vụ xét tuyển dụng đặc cách 40 giáo viên hợp đồng

Có khoảng 40 giáo viên hợp đồng tại Đắk Lắk đang được xem xét tuyển dụng đặc cách trong thời gian tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus