số người đã tiêm vắc xin covid-19 - các bài viết về số người đã tiêm vắc xin covid-19, tin tức số người đã tiêm vắc xin covid-19

Việt Nam đã có gần 1 triệu người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Đến nay, cả nước đã có 977.032 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm theo Nghị quyết 21.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1