sở lao động thương binh xã hội - các bài viết về sở lao động thương binh xã hội, tin tức sở lao động thương binh xã hội

Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hưng Yên "vẽ thêm bệnh" dẫn đến sai lệch hồ sơ

Hội đồng giám định y khoa tỉnh Hưng Yên đã giám định thêm bệnh khác ngoài bệnh ghi trong giấy giới thiệu cửa Sở LĐTBXH dẫn đến sai lệch hồ sơ.

Theo dõi Pháp Luật Plus