sở lao động thương binh và xã hội - các bài viết về sở lao động thương binh và xã hội, tin tức sở lao động thương binh và xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang có 2 tân Phó giám đốc

Ngày 1/7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm hai phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus