Pháp Luật Plus - sở khoa học và công nghệ bắc ninh - các bài viết về sở khoa học và công nghệ bắc ninh, tin tức sở khoa học và công nghệ bắc ninh

sở khoa học và công nghệ bắc ninh - các bài viết về sở khoa học và công nghệ bắc ninh, tin tức sở khoa học và công nghệ bắc ninh

Bắc Ninh xét duyệt và công nhận 44 sáng kiến trong nhiều lĩnh vực

Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã thẩm định, xét hồ sơ và công nhận 44 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực có tính thiết thực cao…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1