sở kế hoạch đầu tư - các bài viết về sở kế hoạch đầu tư, tin tức sở kế hoạch đầu tư

Đà Nẵng: Gần 3.500 tỷ đồng vốn thành lập doanh nghiệp mới trong hai tháng đầu năm

Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong hai tháng đầu năm 2020 tại TP Đà Nẵng đạt 5,1 tỷ đồng/một doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus