Pháp Luật Plus - sở kế hoạch đầu tư - các bài viết về sở kế hoạch đầu tư, tin tức sở kế hoạch đầu tư

sở kế hoạch đầu tư - các bài viết về sở kế hoạch đầu tư, tin tức sở kế hoạch đầu tư

Khánh Hòa: Người dân mong muốn hai dự án sớm triễn khai để “an cư lạc nghiệp”

Ngày 12/8/2015, UBND xã Phước Đồng đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, mời các hộ dân bị ảnh hưởng nghe thông báo thu hồi của UBND TP.

Theo dõi Pháp Luật Plus