Pháp Luật Plus - sở kế hoạch đầu tư bắc giang - các bài viết về sở kế hoạch đầu tư bắc giang, tin tức sở kế hoạch đầu tư bắc giang

sở kế hoạch đầu tư bắc giang - các bài viết về sở kế hoạch đầu tư bắc giang, tin tức sở kế hoạch đầu tư bắc giang

Vi phạm trong công tác đấu thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ những vi phạm trong công tác đấu thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1