Pháp Luật Plus - sở hữu - các bài viết về sở hữu, tin tức sở hữu

sở hữu - các bài viết về sở hữu, tin tức sở hữu

“Siêu ủy ban”, hy vọng và băn khoăn

Các bộ, ngành đã và đang thực hiện chuyển giao 19 doanh nghiệp lớn về “siêu ủy ban” - Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Theo dõi Pháp Luật Plus