số hóa - các bài viết về số hóa, tin tức số hóa

Phấn đấu đến 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP

Vừa ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Theo dõi Pháp Luật Plus

EVNHANOI số hóa các dịch vụ điện

EVNHANOI số hóa các dịch vụ điện

0
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai phát triển, đưa các ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số vào khâu dịch vụ điện