Pháp Luật Plus - SỔ HỘ KHẨU - các bài viết về SỔ HỘ KHẨU, tin tức SỔ HỘ KHẨU

SỔ HỘ KHẨU - các bài viết về SỔ HỘ KHẨU, tin tức SỔ HỘ KHẨU

Không có sổ hộ khẩu có làm được CMND?

Pháp luật quy định phải có sổ hộ khẩu mới làm được CMND.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

Sau ‘bỏ sổ hộ khẩu’ là gì?

0
Cải cách thủ tục hành chính liên quan sổ hộ khẩu, liệu tiếp theo có lộ trình dỡ bỏ rào cản sự khác biệt giữa các đối tượng thường trú, tạm trú?