Sở GTVT - các bài viết về Sở GTVT, tin tức Sở GTVT

Ninh Bình: Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 937/UBND-VP4 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Theo dõi Pháp Luật Plus

1