Pháp Luật Plus - Sở giao thông vận tải Hà Nội - các bài viết về Sở giao thông vận tải Hà Nội, tin tức Sở giao thông vận tải Hà Nội

Sở giao thông vận tải Hà Nội - các bài viết về Sở giao thông vận tải Hà Nội, tin tức Sở giao thông vận tải Hà Nội

Những tuyến đường bị cấm phục vụ lễ hội Trung thu tại Hà Nội

Theo Thông báo của Sở GTVT Hà Nội, vào thời điểm Trung thu 2019, hàng loạt tuyến đường sẽ bị cấm để phục vụ lễ hội này.

Theo dõi Pháp Luật Plus