Pháp Luật Plus - sở giáo dục và đào tạo - các bài viết về sở giáo dục và đào tạo, tin tức sở giáo dục và đào tạo

sở giáo dục và đào tạo - các bài viết về sở giáo dục và đào tạo, tin tức sở giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Hà Nội cảnh báo về lừa đảo du học Nhật Bản

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới các trường THPT trên địa bàn để cảnh báo thông tin sai lệch về du học Nhật Bản, có mục đích lừa đảo.

Theo dõi Pháp Luật Plus