sở giáo dục và đào tạo - các bài viết về sở giáo dục và đào tạo, tin tức sở giáo dục và đào tạo

Quảng Ngãi có tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus