sở giáo dục Hà Giang - các bài viết về sở giáo dục Hà Giang, tin tức sở giáo dục Hà Giang

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang kêu oan

Bà Triệu Thị Chính kháng cáo kêu oan với bản án này về phần quyết định và những vấn đề liên quan đến bà.

Theo dõi Pháp Luật Plus