Sở GD-ĐT Thanh Hóa - các bài viết về Sở GD-ĐT Thanh Hóa, tin tức Sở GD-ĐT Thanh Hóa

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền

Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các trường phải chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS để thu các khoản thu ngoài quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus