Sở GD & ĐT - các bài viết về Sở GD & ĐT, tin tức Sở GD & ĐT

Lễ khai giảng đặc biệt của học sinh các tỉnh/thành phố như thế nào?

Nhiều địa phương trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới với các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương và tình hình dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1