Pháp Luật Plus - sở du lịch - các bài viết về sở du lịch, tin tức sở du lịch

sở du lịch - các bài viết về sở du lịch, tin tức sở du lịch

Đà Nẵng: Cơ sở lưu trú du lịch vi phạm các điều kiện kinh doanh sẽ bị tạm dừng

UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 2371/UBND-SDL chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus