sổ đỏ - các bài viết về sổ đỏ, tin tức sổ đỏ

Khi nào con cái đứng chung Sổ đỏ với cha mẹ?

Con cái đứng chung Sổ đỏ với cha mẹ nếu cùng góp tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (góp tiền cùng nhau mua) hoặc được tặng cho chung.

Theo dõi Pháp Luật Plus