sổ đỏ - các bài viết về sổ đỏ, tin tức sổ đỏ

Đang có đơn thư đất vẫn được cấp sổ đỏ và chuyển nhượng

Theo đó, thửa đất số 9, tờ bản đồ số 4 tại thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến mặc dù đang có đơn thư kéo dài nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.

Theo dõi Pháp Luật Plus