Pháp Luật Plus - sơ cứu - các bài viết về sơ cứu, tin tức sơ cứu

sơ cứu - các bài viết về sơ cứu, tin tức sơ cứu

Sơ cứu sốc nhiệt thế nào mới đúng?

Hà Nội mới có một người tử vong nghi do sốc nhiệt. Từ trường hợp này có thể thấy việc phòng tránh và sơ cứu đúng cách là rất quan trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus