Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - các bài viết về Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, tin tức Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trở lại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ sau 63 năm

Sở chỉ huy do Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp kiêm Tư lệnh chiến dịch lựa chọn đặt tại một khu rừng già dưới chân núi Pú Đồn (Điện Biên).

Theo dõi Pháp Luật Plus