số 3 - các bài viết về số 3, tin tức số 3

Nhà thầu từ Hà Nội trúng gói thầu thiết bị y tế gần 198 tỷ đồng tại Đồng Nai

Nhà thầu trúng Gói thầu số 3 (thiết bị) Mua sắm thiết bị tại tỉnh Đồng Nai là Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT.

Theo dõi Pháp Luật Plus